Visiosta vaatimusmäärittelyyn, aallokosta asiakkaille: Suomen Alma-kirjastot vuonna 2021

Alma-kirjastojen yhteinen visionti alkoi vuonna 2018, kun havaittiin ettei yksi järjestelmä riittäisi täyttämään kaikkien
Suomen korkeakoulukirjastojen tarpeita. Alman käyttöönotto toteutettiin kahdessa aallossa: ensimmäinen aalto siirtyi tuotantokäyttöön joulukuussa 2019 ja toinen elokuussa 2020. Yhteistyö on jatkunut käyttöönotton jälkeenkin: Alma yhdistää kirjastoja niin kansallisesti kuin kansainväliselläkin tasolla.

Lue koko artikkeli Signum-aikakauslehdestä.